خبرهای ویژه

» ایران » کتاب شناسی دفاع مقدس(۱۳۵۹-۱۳۸۱)

تاریخ انتشار : 1397/12/05 - 18:49

 کد خبر: 12190
 1110 بازدید

کتاب شناسی دفاع مقدس(۱۳۵۹-۱۳۸۱)

سرشناسه : برومند سرکرده، فیروزه، 1324 -، گردآورنده

مشخصات کتاب
سرشناسه : برومند سرکرده، فیروزه، ۱۳۲۴ -، گردآورنده
۱۳۵۹ )/ به اهتمام فیروزه برومند. – عنوان و نام پدیدآور : کتاب شناسی دفاع مقدس ( ۱۳۸۱
. مشخصات نشر : تهران : قدیانی: صریر، ۱۳۸۴
۲۲ سم. × مشخصات ظاهری : ۲ج.؛ ۲۹
۹۶۴-۴۱۷-۸۱۶- ۹۷۸ : ؛ ج. ۱ -۹۶۴-۴۱۷-۸۱۸- ۲۵۰۰۰۰ ریال: دوره دوجلدی ۴ ؛ : ۹۶۴-۴۱۷-۸۱۸- شابک : ۹۰۰۰۰ ریال: دوره ۱
: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۱۷- ۹۶۴ : ؛ ج. ۲، چاپ دوم ۷ -۴۱۷-۸۱۷- ۹۷۸ : ؛ ج. ۳۲ -۹۶۴-۴۱۷-۸۱۶- ۵ : ؛ ج. ۱، چاپ دوم ۰
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
.( یادداشت : ج. ۱ و ۲ (چاپ دوم: ۱۳۸۸
یادداشت : نمایه.
۱۳۶۷ — کتابشناسی – موضوع : جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹
۱۳۸۴ آ ۷۵ ب ۴ / Z رده بندی کنگره : ۳۳۶۶
۰۱۶/ رده بندی دیویی : ۹۵۵۰۸۴۳
۳۴۶۸۳- شماره کتابشناسی ملی : م ۸


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه