خبرهای ویژه

» ایران » مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی

تاریخ انتشار : 1398/02/31 - 17:16

 کد خبر: 12618
 1013 بازدید

مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی

محمد امینیان مدرس.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)؛ مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، (چاپ اول): 1380.

محمد امینیان مدرس.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)؛ مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، (چاپ اول): ۱۳۸۰.

۴۱۳ ص.- (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)؛ ۵۴۳: حقوق؛ ۳۰).

عنوان پشت جلد به زبان فرانسوی:Les Absent et les altruistes du point de vue de droit…

کتابنامه: ص. [۴۰۱]- ۴۰۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه.

کتاب، مجموعه ای از قوانین و مقررات و مباحث حقوقی مربوط به مفقودان و ایثارگران است. نویسنده پس از مقدمه ای، مطالب را در سه باب (بخش) مورد بررسی قرار می دهد. باب اول: در امور مالی غایب (وضع اداره ی اموال قبل از تعیین امین، مرحله ی تعیین امین، مرحله ی تصرف موقت ورثه ی احتمالی در اموال، مرحله ی صدور حکم موت فرضی)؛ باب دوم: وضعیت خانواده ی غایب (تکلیف زوجه ی غایب، وضع اولاد غایب، وضعیت قوانینماهوی حاکم بر امور مفقودالاثر، تطور قوانین در مورد مراجع رسیدگی، مقررات اقلیتهای مذهبی، مقررات بعضی از کشورهای خارجی)؛ باب سوم: مقررات حمایتی ویژه (مصوبات مصرحه در مورد مفقودان، مقررات مربوط به آزادگان یا مفقودان سابق، مقررات الحاقی مفقودان شهید، مقررات شمولی مفقودان جانباز و رزمنده) و موارد استنادی از قانون مدنی فرانسه.

انتهای پیام/


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه