خبرهای ویژه

» ایران » مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آزادگان، از تاریخ ۲۲ / ۱۱ / ۵۷ الی ۱۵ / ۶ / ۶۹

تاریخ انتشار : 1398/02/31 - 17:09

 کد خبر: 12610
 952 بازدید

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آزادگان، از تاریخ ۲۲ / ۱۱ / ۵۷ الی ۱۵ / ۶ / ۶۹

تهران: اداره کل قوانین و مقررات کشور (نهاد ریاست جمهوری)، (چاپ اول): 1370.

تهران: اداره کل قوانین و مقررات کشور (نهاد ریاست جمهوری)، (چاپ اول): ۱۳۷۰.

۱۳۶ ص.: جدول.

شمارگان: ۵۵۰۰ نسخه.

[ صفحه ۷۵]

مجموعه ی حاضر، شامل قوانین، آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه با بخشنامه های صادره از سوی مراجع ذیربط است که در خصوص آزادگان، از آغاز جنگ تا شهریور ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسیده اند. متن قوانین، آیین نامه ها و مصوبه ها و دو فهرست (برای سهولت استفاده) در کتاب درج شده است. فهرست ها عبارتند از: فهرست تاریخی (که قوانین و مقررات بر اساس تاریخ تصویب، تنظیم شده اند) و فهرست کلمات یا فرهنگواره (که شامل فهرستی از اعلام و اشخاص است).

انتهای پیام/


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه