خبرهای ویژه

» ایران » دائره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی (جلد ۲)

تاریخ انتشار : 1397/12/09 - 10:05

 کد خبر: 12331
 1047 بازدید

دائره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی (جلد ۲)

نوشته علی دعموش العاملی؛ ترجمه غلامحسین باقری مهیاری، رضا گرمابدری؛ ویرایش غلامحسین اعرابی. - تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات، (چاپ اول): 336.1379 ص. - (دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات؛ 88: سری علوم اسلامی؛ 5).

نوشته علی دعموش العاملی؛ ترجمه غلامحسین باقری مهیاری، رضا گرمابدری؛ ویرایش غلامحسین اعرابی. – تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات، (چاپ اول): ۳۳۶.۱۳۷۹ ص. – (دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات؛ ۸۸: سری علوم اسلامی؛ ۵).

طراح روی جلد: عبدالحمید یغار.

عنوان اصلی: موسوعه الاستخبارات و الامن فی الاثار و النصوص الاسلامیه.

کتابنامه. شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه.

جلد دوم از این دائرهالمعارف سه جلدی، که از آثار و متون اسلامی برگرفته شده است، به مسائل اطلاعاتی، امنیتی، حفاظتی، ضد جاسوسی و… می پردازد. مطالب کتاب عبارتند از: «نیروهای نظارت و مراقبت از دشمنان داخلی، علل و اسباب بازرسی و نظارت، بازرسی و نظارت در چارچوب اتهامات، زمینه های مراقبت و نظارت، شناخت مردم، وسایل مورد نیاز در جمع آوری اطلاعات، نظارت بر دستگاههای اداری، بازرسی و بازجویی در امور نظامیان، شرایط و خصوصیات فرماندهان نظامی، مشروعیت آزمودن و آزمایش کردن، راه و روشهای آزمودن، رخنه کردن و نفوذ در دستگاههای کفر و الحاد، رخنه و نفوذ در دستگاههای سیاسی و سازمانهای امنیتی و توجیهات و رهنمودهای عملیاتی».

دائره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی (جلد ۳)

نوشته علی دعموش العاملی؛ ترجمه غلامحسین باقری مهیاری، رضا گرمابدری؛ ویرایش غلامحسین اعرابی. – تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات، (چاپ اول): ۳۳۶.۱۳۷۹ ص.- (موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)؛ ۸۹: سری علوم اسلامی؛ ۶).

عنوان اصلی: موسوعه الاستخبارات و الامن فی الاثار و النصوص الاسلامیه.

کتابنامه.

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه.

جلد سوم از این دائرهالمعارف سه جلدی، که از آثار و متون اسلامی برگرفته شده است، به مسائل اطلاعاتی، امنیتی، حفاظتی، ضد جاسوسیو… می پردازد. مطالب کتاب عبارتند از: «جاسوسان، طلایه و پیشقراولان سپاه، نیروهای نفوذی، راهنمایان و بلدچیان، اسرای جنگی، جاسوسان دشمن، جمع آوری اطلاعات از غیر مسلمان، پرسش و سؤال، چگونگی و کیفیت پرس وجو، گوش ایستادن و استراق سمع، نظارت و کمین کردن، ردیابی، نقش علائم و صفات در جهت شناسایی مردم، انتقال اطلاعات به فرمانده از طریق شفاهی، نامه نگاری، پیک و فرستاده، زبان رمز و سری، سنجش و ارزشیابی اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، تکیه بر اطلاعات و اخبار جاسوسان، نمونه های زمینه سازی طراحی، حفاظت از مرزها، حفاظت و دفاع از شهرها، تأمین و حفاظت از ارتش، پادگانها و

[ صفحه ۲۵]

اردوگاهها، حفاظت از رهبران و فرماندهان و…».

انتهای پیام/


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه