خبرهای ویژه

» ایران » حقوق جنگ

تاریخ انتشار : 1398/02/31 - 17:07

 کد خبر: 12606
 954 بازدید

حقوق جنگ

محمدرضا ضیائی بیگدلی؛ زیر نظر معاونت پژوهشی. - تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، (چاپ اول): 1373.

محمدرضا ضیائی بیگدلی؛ زیر نظر معاونت پژوهشی. – تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، (چاپ اول): ۱۳۷۳.

۴۱۵ ص.- (انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛ ۸۶).

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه.

نویسنده با احساس ضرورت طرح مسائل حقوقی در جامعه، پس از تجاوز عراق به ایران، انجام عملیاتهای دفاع مقدس و در نهایت، پذیرش قطعنامه ی ۵۹۸، در هفت فصل به بیان جنبه های حقوقی جنگ پرداخته است و ضمن بیان مسائل حقوقی جنگ، به مقایسه ی آنها در جنگ ایران و عراق پرداخته است. خلاصه ی مطالب عبارت از مطالب زیر است. فصل اول: مفهوم جنگ و توسل به زور در حقوق بین الملل؛ فصل دوم: مفهوم حقوق جنگ؛ فصل سوم: آغاز جنگ (شرایط شکلی و آثار حقوقی)؛ فصل چهارم: هدایت عملیات جنگی (تعیین عرصه ی مخاصمات، تشخیص مبارزان و غیر مبارزان، قربانیان جنگی، وسایل و شیوه های نبرد، اشغال نظامی و غنائم جنگی)؛ فصل پنجم: ضمانت اجرای حقوق جنگ (کیفری و مدنی بین المللی)؛ فصل ششم: پایان جنگ (روشهای سنتی و جدید)؛ فصل هفتم: بیطرفی در جنگ (زمینی، دریایی و هوایی). در پایان، فهرست منابع، فهرست تفصیلی و فهرست راهنما ارائه شده است.

انتهای پیام/


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه