خبرهای ویژه

» ایران » جامعه شناسی جنگ و ارتش

تاریخ انتشار : 1398/03/12 - 17:32

 کد خبر: 12671
 943 بازدید

جامعه شناسی جنگ و ارتش

مؤلف پیترمی یر؛ مترجمین محمدصادق مهدوی، علی رضا ازغندی.- تهران: نشر قومس، (چاپ دوم): 161.1371 ص.: نمودار.

مؤلف پیترمی یر؛ مترجمین محمدصادق مهدوی، علی رضا ازغندی.- تهران: نشر قومس، (چاپ دوم): ۱۶۱.۱۳۷۱ ص.: نمودار.

شمارگان: ۳۳۰۰ نسخه.

کتاب حاضر در سه بخش جداگانه با توجه به تکامل تاریخی سه پدیده ی «جامعه، جنگ و دیوان سالاری نظامی» به تعریف و توصیف اصطلاحاتی می پردازد که در بروز جنگها نقش اساسی دارند و در این راستا به بررسی معنای واژه ها و عبارتهای «نزاع، اعمال قدرت دسته جمعی، پرخاشگری، سلطه، سلاح، میلیتاریسم، استراتژی و تاکتیک» پرداخته است. در فصل اول،روند اولیه ی تکامل جنگ، در فصل دوم جنگ در مراحل تکامل اجتماعی و در فصل سوم، سازمان نظامی و ابعاد آن بررسی می شود.

[ صفحه ۸۸]

انتهاای پیام/


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه