خبرهای ویژه

» انتشارات فاتحان » تولیدات کتاب انتشارات فاتحان در یک نگاه – لیست کتابهای منتشره شده انتشارات فاتحان 

تاریخ انتشار : 1402/06/11 - 17:29

 کد خبر: 14217
 117 بازدید

تولیدات کتاب انتشارات فاتحان در یک نگاه – لیست کتابهای منتشره شده انتشارات فاتحان 

ردیف نام کتاب نویسنده تاریخ تولید شمارگان نوبت چاپ ۱ روایتگری جنوب ج ۱-آبهای نا آرام جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم ۲ روایتگری جنوب ج ۲-پایان محاصره جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم ۳ روایتگری جنوب ج ۳-قلب مقاومت جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم ۴ روایتگری جنوب […]

ردیف نام کتاب نویسنده تاریخ تولید شمارگان نوبت چاپ
۱ روایتگری جنوب ج ۱-آبهای نا آرام جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۲ روایتگری جنوب ج ۲-پایان محاصره جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۳ روایتگری جنوب ج ۳-قلب مقاومت جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۴ روایتگری جنوب ج ۴-دژ اسطوره ای جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۵ روایتگری جنوب ج ۵- هور در آتش جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۶ روایتگری جنوب ج ۶- ویرانه های آباد جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۷ روایتگری جنوب ج ۷- جاده فانوس جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۸ روایتگری جنوب ج ۸- قمقمه های تشنه جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۹ روایتگری جنوب ج ۹- پیام پیروزی جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۱۰ روایتگری جنوب ج ۱۰- سرباز امام جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۸ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۱۱ بحران بالا می گیرد جعفر شیرعلی نیا ۱۳۸۹ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۱۲ پشت سنگر موج سید قاسم یاحسینی ۱۳۸۹ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۱۳ دختری کنار شط عبدالرضا سالمی نژاد ۱۳۸۹ ۳۰۰۰   نسخه چاپ هشتم
۱۴ ستاره های دنباله دار(شهیداردستانی ) گردآوری ۱۳۸۹ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۱۵ ستاره های دنباله دار(شهیدزین الدین) گردآوری ۱۳۸۹ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۱۶ سرباز سالهای ابری سید قاسم یاحسینی ۱۳۸۹ ۳۰۰۰   نسخه چاپ نهم
۱۷ نادر برادرم حسین سید قاسم یاحسینی ۱۳۸۹ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۱۸ مهتاب خین حسین بهزاد ۱۳۸۹ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۱۹ بلند بگو آزادی مصطفی محمدی ۱۳۹۰ ۳۰۰۰   نسخه چاپ دوم
۲۰ روایتگری غرب ج ۱- ماموریت غیر ممکن جعفر شیرعلی نیا ۱۳۹۰ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۲۱ روایتگری غرب ج ۲- عملیات بارانی جعفر شیرعلی نیا ۱۳۹۰ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
ردیف نام کتاب نویسنده تاریخ تولید شمارگان نوبت چاپ
۲۲ روایتگری غرب ج ۳- نجات شهر جعفر شیرعلی نیا ۱۳۹۰ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۲۳ روایتگری غرب ج ۴- بازی قرمز جعفر شیرعلی نیا ۱۳۹۰ ۳۰۰۰   نسخه چاپ دوم
۲۴ روایتگری غرب ج ۵- آتش سرد جعفر شیرعلی نیا ۱۳۹۰ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۲۵ روایتگری غرب ج ۶- ارتفاع سخت جعفر شیرعلی نیا ۱۳۹۰ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۲۶ دخترم ناهید  حسینعلی جعفری ۱۳۹۱ ۳۰۰۰   نسخه چاپ چهارم
۲۷ دختری با روسری آبی فریبا طالشی پور ۱۳۹۱ ۳۰۰۰   نسخه چاپ چهارم
۲۸ روایت نیمه روز بیست و چهارم بهمن کاوه ۱۳۹۱ ۳۰۰۰   نسخه چاپ دوم
۲۹ نگاه پر باران سعید زاهدی ۱۳۹۱ ۳۰۰۰   نسخه چاپ دوم
۳۰ موج سرخ جعفر شیرعلی نیا ۱۳۹۱ ۳۰۰۰   نسخه چاپ دوم
۳۱ ناگفته های دمشق عزت الله الوندی ۱۳۹۲ ۳۰۰۰   نسخه چاپ دوم
۳۲ بوی باروت عطر نارنج مریم مقبلی ۱۳۹۳ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۳۳ حزب دیالمه رحیم مخدومی ۱۳۹۳ ۳۰۰۰   نسخه چاپ دوم
۳۴ سفرهای غریبانه رحیم طرقی موذنی ۱۳۹۳ ۳۰۰۰   نسخه چاپ دوم
۳۵ فرشته نجات(واقعیت افزوده) عبدالرضا سالمی نژاد ۱۳۹۴ ۳۰۰۰   نسخه چاپ دوم
۳۶ بار دیگر نادر (واقعیت افزوده) سید قاسم یاحسینی ۱۳۹۴ ۳۰۰۰   نسخه چاپ سوم
۳۷ بچه های ممد گره حمید حسام ۱۳۹۵ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۳۸ نبرد در باران(سقز) مریم صالحی ۱۳۹۵ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۳۹ نزدیک تر از برادر(مریوان) مریم صالحی / مریم لطفی ۱۳۹۵ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۴۰ ایستاد درحصار(پاوه) آیت معروفی ۱۳۹۵ ۳۰۰۰   نسخه چاپ اول
۴۱ اورکلیدن فلک حصریه ۱۳۹۶ ۵۰۰   نسخه چاپ اول
۴۲ باشان حسین الرفاعی ۱۳۹۶ ۵۰۰   نسخه چاپ اول
۴۳ مازال حلما نجاح ابراهیم ۱۳۹۶ ۵۰۰   نسخه چاپ اول
۴۴ نظره ممطره(نگاه پرباران) نعمیه حسوکی ۱۳۹۸ ۵۰۰   نسخه چاپ اول
۴۵ الثلوج لحمرا(برف سرخ) مهر علی یزدان پناه ۱۳۹۶ ۵۰۰   نسخه چاپ اول
۴۶ خلف خندق الامواج(پشت سنگر موج) سید علی هاشم ۱۳۹۸ ۵۰۰   نسخه چاپ اول

برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : انتشارات فاتحان , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا , کتاب جنگ
ارسال دیدگاه