خبرهای ویژه

» ایران » تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (جلد ۱)

تاریخ انتشار : 1398/06/09 - 15:31

 کد خبر: 12889
 1045 بازدید

تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (جلد ۱)

دفتر حقوقی وزارت امور خارجه.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر حقوقی، (چاپ اول): 1361.

دفتر حقوقی وزارت امور خارجه.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر حقوقی، (چاپ اول): ۱۳۶۱.

۱۷۸ ص.: مصور، نقشه (تاشده)، عکس.

شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه.

مندرجات: پیشگفتار؛ مقدمه؛ فصل اول: توسل به زور توسط رژیم عراق عملی غیرقابل توجیه؛ فصل ۲. توسل به زور و نقض حقوق بین الملل؛ فصل ۳. تجاوز و دفاع مشروع از نظر حقوق بین الملل؛ فصل ۴. مسئولیت رژیم عراق؛ ضمائم و نقشه.

این کتاب، تحلیلی بر جنگ تحمیلی است که توسط دفتر حقوقی وزارت امور خارجه انجام شده است. در فصل اول به حسن نیت ایران در اجرای معاهده ی ۱۹۷۵، آمادگی عراق برای توسل به زور و فسخ یک جانبه ی این معاهده و سایر سوابق مربوط به اختلافات مرزی ایران و عراق پرداخته شده است. در فصل دوم، بی اعتنایی عراق به مقررات بین المللی و تجاوز به ایران و انگیزه ی این تجاوز، در فصل سوم، تجاوز و توسعه طلبی ذاتی حزب بعث عراق،طرح تجزیه ی ایران و دعاوی بی اساس رژیم صدام مطرح شده است. در فصل چهار نیز مسایل مربوط به دفاع مشروع و حق ایران در مقابله با تجاوزگری های رژیم عراق و مسایل متفرقه و گوناگون در مورد مسؤولیت های رژیم صدام در

[ صفحه ۱۳۰]

جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین جبران خسارتهای ناشی از تجاوز – با بررسی مقررات بین الملل – مورد تحلیل قرار گرفته است.

انتهای پیام/

برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه