خبرهای ویژه

» ایران » امنیت خلیج فارس: گزارش موسسه مطالعات دفاعی لندن

تاریخ انتشار : 1398/06/09 - 15:06

 کد خبر: 12842
 1007 بازدید

امنیت خلیج فارس: گزارش موسسه مطالعات دفاعی لندن

رزماری هالیس، ترجمه حاکم قاسمی؛ ویراستار ادبی رمضان علی ابراهیم زاده گرجی.- تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک، (چاپ اول): 106.1372 ص.

رزماری هالیس، ترجمه حاکم قاسمی؛ ویراستار ادبی رمضان علی ابراهیم زاده گرجی.- تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک، (چاپ اول): ۱۰۶.۱۳۷۲ ص.

عنوان اصلی:Gulf Security: No Consensus

کتابنامه:

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه.

مندرجات: ایران: جستجوی جایگاه شایسته؛ عراق: سنگ بنای منطقه؛ شورای همکاری خلیج فارس: اتحادیه سیاسی؛ غرب: شعبده باز قاهر؛ نتیجه گیری.

ترجمه ی اثر حاضر که از نگاه یک محقق غربی به رشته یتحریر درآمده است، به بررسی نقش سه مرکز قدرت در خلیج فارس (ایران، عراق و شورای همکاری خلیج فارس) و در کنار آنها، قدرتهای غربی با نفوذ – به ویژه آمریکا – می پردازد. در کتاب، ضمن اشاره به فرآیند بازسازی پس از هشت سال دفاع مقدس، مداخله ی آمریکا و تلاش آن کشور را برای شکست ایران در جنگ هشت ساله بررسی می کند و در این راستا، در مبحث اقتصاد دفاعی به پشتیبانی های اطلاعاتی، مالی و تدارکاتی از عراق در طول جنگ اشاره می شود و ضصمن ارائه ی آماری از میزان تولید نفت در سالهای انقلاب، دوران جنگ و پس از جنگ، مختصری درباره ی برنامه های بازسازی اجتماعی و صنعتی در آینده صحبت می کند. در پایان نیز نتیجه گیری درباره ی آینده ی کشورهای منطقه – به ویژه عراق و ایران – آمده است.

انتهای پیام/


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه