خبرهای ویژه

» ایران » اطلس راهنما (جلد ۱): خوزستان در جنگ ۶۷ – ۱۳۵۹

تاریخ انتشار : 1398/01/12 - 10:34

 کد خبر: 12493
 1000 بازدید

اطلس راهنما (جلد ۱): خوزستان در جنگ ۶۷ – ۱۳۵۹

مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران؛ طرح و نظارت محسن رشید؛ مجری مؤسسه مطالعات سیاسی، فرهنگی اندیشه ناب، نویسنده و مدیر اجرا ابوالقاسم حبیبی.-تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، (چاپ اول): 66.1379 ص.: مصور (رنگی)، نقشه (رنگی)، جدول، نمودار (رنگی).

مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران؛ طرح و نظارت محسن رشید؛ مجری مؤسسه مطالعات سیاسی، فرهنگی اندیشه ناب، نویسنده و مدیر اجرا ابوالقاسم حبیبی.-تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، (چاپ اول): ۶۶.۱۳۷۹ ص.: مصور (رنگی)، نقشه (رنگی)، جدول، نمودار (رنگی).

شمارگان: ذکر نشده است.

اطلس حاضر، شامل وقایع جنگ (جدولها، نمودارها و نقشه های نظامی) مربوط به استان خوزستان و دارای پنج فصل است. فصل اول، خوزستان را قبل از انقلاب و از انقلاب اسلامی تا شروع جنگ و هجوم ارتش عراق به این سرزمین و اهداف عراق از این هجوم و میزان دستیابی به آن تشریح می کند. هر یک از فصلهای دو تا چهار، به گزارش هجوم دشمن در هریک از محورهای سه گانه ی خوزستان (شوش – دزفول، سوسنگرد – اهواز و خرمشهر آبادان) اختصاص یافته است. همچنین عملیاتهای آزادسازی و عملیاتهای تعقیب متجاوزان که در هر یک از این محورها انجام شده، به همراه نتایج آن با نمودار و جدول مربوطه بیان شده است. در فصل پنجم نیز تهاجم مجدد عراق و حماسه ی بزرگ رزمندگان در عقب راندن متجاوزان ارائه شده است. تصاویر ارائه شده همراه با متن توضیحی هستند.

[ صفحه ۵۳]

انتهای پیام/


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه