خبرهای ویژه

» ایران » ارتش و سیاست

تاریخ انتشار : 1398/03/01 - 16:08

 کد خبر: 12638
 1061 بازدید

ارتش و سیاست

علی رضا ازغندی.- تهران: نشر قومس، (چاپ اول): 154.1374 ص.

علی رضا ازغندی.- تهران: نشر قومس، (چاپ اول): ۱۵۴.۱۳۷۴ ص.

کتابنامه.

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه.

بنا به گفته نویسنده، این کتاب برای اولین بار در ادبیات سیاسی ایران، نظریات علمای علوم اجتماعی آمریکایی و محققان روسی را در مورد نقش و عملکرد ارتش کشورهای در حال توسعه مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و هدف از تدوین آن، آشنا کردن خوانندگان با ابعاد سازمانی و اجتماعی نظامیان در چهارچوب رهیافتهای جدید است. کتاب در دو بهره و هفت فصل تنظیم شده است. بهره ی اول (ارتش – نظامیان و سازمان) چهار فصل دارد که عبارتند از: فصل اول: «جامعه شناسی نظامی – ارتش» (در این فصل، ضمن بررسی جامعه شناسی نظامی در ایران، نگاهی خیلی کوتاه به ارتش در جمهوری اسلامی ایران و دوران جنگ عراق و ایران انداخته شده است؛ فصل دوم: «ارتش – نظامیان»؛ فصل سوم: «نظامیبودن به مثابه حرفه»؛ فصل چهارم: «جامعه و ارتش». پس از آن، یادداشتهای بهره ی اول آمده است. بهره ی دوم (ارتش و سیاست)، شامل سه فصل – به شرح زیر – است: فصل پنجم: «نظامیان بر سریر قدرت»؛ فصل ششم: «نقش نظامیان در تحولات سیاسی و اجتماعی»؛ فصل هفتم: «نظامیان و نقش آنها در تحولات سیاسی و اجتماعی». سپس یادداشتهای بهره ی دوم و در پایان نیز، فهرست منابع و مآخذ آمده است.

انتهای پیام/


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه