خبرهای ویژه

» ایران » آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار : 1398/06/09 - 14:39

 کد خبر: 12824
 1036 بازدید

آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران

و فصل نهم «سال هشتم جنگ» عدم موفقیت عراق در جنگ را مورد بحث قرار می دهد. فهرست های موضوعی، اعلام، مناطق عملیاتی و اقدامات نظامی پایان بخش کتاب است.

و فصل نهم «سال هشتم جنگ» عدم موفقیت عراق در جنگ را مورد بحث قرار می دهد. فهرست های موضوعی، اعلام، مناطق عملیاتی و اقدامات نظامی پایان بخش کتاب است.

آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران

نوشته کامران غضنفری.- تهران: مؤسسه انتشاراتی کیا، (چاپ اول): ۴۹۱.۱۳۸۰ ص.

کتابنامه: ص. ۴۷۱ – ۴۹۱ و در پایان هر فصل.

شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه.

مندرجات: فصل اول: روابط ایران و آمریکا در رژیم پهلوی؛ فصل دوم: منافع از میان رفته یا مورد تهدید قرار گرفته آمریکا؛ فصل سوم: اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دوره ی کارتر؛ فصل چهارم: اقدامات دولت ریگان در جهت براندازی جمهوری اسلامی ایران؛ فصل پنجم: اقدامات دولت «بوش» علیه ایران. فصل ششم: توطئه ها و اقدامات دولت کلینتون علیه ایران؛ فصل هفتم: جمع بندی و نتیجه و فهرست منابع.

نویسنده در این کتاب روابط ایران و آمریکا را از دوره ی پهلوی تا حال حاضر بررسی می کند. کتاب در هفت فصل تنظیم شده است. و هر فصل تقسیمات فرعی خود را دارد. مطالب کتاب از فصل سوم به بعد در ارتباط مستقیم با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است. فصل سوم، بررسی توطئه های آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است. به ویژه بخش هشتم این فصل در ارتباط با تشویق و تحریک عراق به آغاز جنگ تحمیلی است. نویسنده در فصلهای چهارم و پنجم و ششم توطئه ها و جریانات پشت پرده در حمایت از دولت عراق برای جنگ با ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

انتهای پیام/


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه