خبرهای ویژه

» ایران » آشنایی با جنگ (جلد ۱): گزارشی کوتاه

تاریخ انتشار : 1398/06/09 - 14:26

 کد خبر: 12818
 1041 بازدید

آشنایی با جنگ (جلد ۱): گزارشی کوتاه

مرکز مطالعات و تحقیات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ نویسنده محسن رشید؛ ویراستار مهدی انصاری. - تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، (چاپ اول): 84.1378 ص.: نقشه، جدول.

مرکز مطالعات و تحقیات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ نویسنده محسن رشید؛ ویراستار مهدی انصاری. – تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، (چاپ اول): ۸۴.۱۳۷۸ ص.: نقشه، جدول.

طراح روی جلد: حمیدرضا دانش فر.

شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه.

در کتاب حاضر که به منظور آشنایی مختصر با جنگ ایران و عراق تهیه شده است، دوران جنگ از نظر زمانی در ده بخش تقسیم شده است که عبارتند از: زمینه سازی تهاجم، هجوم سراسری، کسب اعتماد به نفس، آزادسازی مناطق اشغالی، تعقیب متجاوز، تحول غیرآشکار در جنگ، آغاز اقدامات سیاسی، تغییر توازن به سود ایران، سال سرنوشت و پایان جنگ. نقشه های ارائه شده، فهرست جداگانه ای دارند و عناوین آنها عبارتند از: تهاجم هوایی و زمینی عراق در آغاز جنگ، مناطق اشغالی (در آغاز پایان سال اول، سال دوم و پس از آزادی)، مناطق عملیاتی (در سال دوم تا سال هشتم) و وضعیت مناطق اشغالی پس از فتح خرمشهر تا پذیرش قطعنامه ی ۵۹۸ جدولها عمدتا شامل اطلاعات زیر هستند: گاه شمار رویدادهای مهم، اقدامات ضد انقلاب، نبردهای بزرگ، متوسط، نامنظم و محدود و رشد و انهدام ارتش عراق از سال اول تا هشتم جنگ.


برچسب ها : ,
دسته بندی : ایران , نویسندگان کتاب انقلاب، دفاع مقدس و شهدا
ارسال دیدگاه